Hívjon minket bátran!
+36 74 510 100
soltravel Online jegyfoglalás

Ryanair feltételek


Ryanair utazási feltételek


1. VITELDÍJAK, ADÓK, ILLETÉKEK ÉS EGYÉB DÍJAK

Viteldíjak: Amennyiben erről más egyértelmű kijelentés nincsen, a viteldíj kizárólag a kiindulópont repülőterétől a célállomás repülőteréig való fuvarozásra vonatkozik. A viteldíj nem tartalmazza a repülőterek közötti, illetve a repülőterek és a város közötti csatlakozás földi szállítását. Az Ön viteldíja a fizetés napján az adott utazási dátumra és útvonalra feltüntetett érvényes árszabásunk alapján kerül kiszámolásra.
Adók, illetékek és egyéb díjak: Önnek kell kifizetnie a repülőtéri utas szolgáltatási díjakat, biztonsági adókat, állami adókat, továbbá az összes olyan díjat, amely az általunk üzemeltetett és az Ön által igénybevett járat bizonyos szolgáltatásaihoz kapcsolódik, azokon a szinteken, amelyek akkor voltak érvényben, mikor Ön lefoglalta helyét a járaton. Ha Ön mégsem utazik, egy hónapon belül írásban kérheti a kifizetett állami adó teljes mértékű visszafizetését az Állami Adó Visszatérítés Adminisztrációs Díjának megfelelően, azon a szinten, amely a Díjtáblázatunkban került feltüntetésre. A többi befizetett pénz nem visszatéríthető. A légiközlekedésre kivetett adók, illetékek és egyéb díjak mértéke állandóan változik, és a foglalás időpontja után is kivethető. Amennyiben az ilyen jellegű adó, illeték és egyéb díj az Ön foglalásának időpontja után kerül bevezetésre, vagy ennek mértéke nő, úgy Ön köteles azt (vagy az emelt díjat) az indulás előtt megfizetni.

2. UTASFELVÉTEL (CHECK-IN), BESZÁLLÁS ÉS ÜLTETÉS

Minden járatunkon kijelöljük az ülőhelyeket és fenntartjuk a jogot, hogy bármikor, akár a gép felszállása után is átrendezzük az ülőhelyeket. Ennek szükségességét működési vagy biztonsági okok igazolhatják. Minden utasnak meg kell tennie az online utasfelvételt, és ki kell nyomtatniuk a Beszállókártyáikat.
Az online utas felvétel 30 nappal a járat indulása előtt nyílik azon utasaink számára, akik megvásárolták ülőhelyüket. Azon utasok akik nem szeretnének ülőhelyeikért fizetni, elvégezhetik az online utasfelvételt 4 nappal a járat indulása előttől egészen 2 órával a járat indulása előttig és ekkor kapnak egy ülőhelyet ingyen. A díjmentesen kiosztott székek elérhetőek lesznek 4 nappal a járat indulása előtt, egészen 2 órával a járat indulásig, azon járatokon, amelyek november 1-től indulnak. Minden beszállókártyának egyoldalas A4-es méretűnek kell lennie. Azon utasainknak, akik elmulasztották az online utasfelvételt a fenti határidőig, a reptéren repülőtéri utasfelvételi pótdíjat kell fizetniük. Minden nem uniós állampolgárnak, illetve a schengeni térség egyik országába sem tartozó személynek ellenőriztetnie és bélyegeztetnie kell a dokumentumát a Ryanair vízum / dokument ellenőriztető asztalánál , mielőtt keresztülmegy a repülőtér biztonsági ellenőrizésén. Bármely vonatkozó feladott poggyász díjat és/vagy túlsúly díjat meg kell fizetni, és a feladott poggyászt a csomagfelvételnél (Bag-Drop) fel kell adni legfeljebb negyven (40) perccel a menetrend szerinti indulás előtt. A csomagfelvételi pult általában a menetrend szerinti indulás előtt két órával nyit.
Minden egyes repülőút esetén Ön köteles mind a repülőtéri biztonsági vizsgálatnál, mind a beszállókapunál a beszállókártyáján feltüntetett adatokkal megegyező adatokat tartalmazó érvényes útiokmányokat felmutatni. A menetrend szerinti indulás előtt legalább harminc (30) perccel meg kell jelennie a beszállókapunál. A beszállás az indulás előtt húsz (20) perccel befejeződik. Amennyiben ez után ér oda a beszállókapuhoz, Ön nem utazhat. Egy későbbi járaton való utazáshoz Önnek a jegyet újra kell foglalnia és újra ki kell fizetnie.
A repülőgép fedélzetére forró italt tilos felvinni. Saját alkoholos italt a fedélzeten fogyasztani szintén tilos. Az általunk üzemeltetett repülőgépek teljes területén tilos a dohányzás. Ezen kikötés megszegése Önnel szemben súlyos jogi büntetést vonhat maga után, illetve a rendbontás miatti költségek Önt terhelhetik.

3. A FUVAROZÁS MEGTAGADÁSA

Megtagadhatjuk az Ön és poggyásza fuvarozásáról szóló szerződés megkötését, ha az alábbiak közül bármely esemény bekövetkezik, vagy okunk van feltételezni, hogy bekövetkezhet:
- ha ez egy adott állam törvényei, a vonatkozó szabályozások és rendeletek alapján szükséges;
- ha Ön vagy a poggyásza a többi utas vagy a személyzet biztonságában, egészségében vagy anyagiakban kárt tehet, vagy azt veszélyezteti;
- ha az Ön mentális vagy fizikai állapota illetve hozzáállása, magatartása vagy viselkedése, ideértve az alkohol vagy kábítószer alatti befolyásoltságot, az Ön, a többi utas, a személyzet vagy a tulajdonra nézve veszélyt vagy kockázatot jelent;
- ha egy korábbi járaton jogsértő cselekményt követett el, és okunk van feltételezni, hogy ez megismétlődik;
- ha nem hajlandó alávetni magát a biztonsági vizsgálatnak;
- ha nem fizette meg a vonatkozó viteldíjat, adókat, illetéket és egyéb díjakat;
- ha nem teljesített, megtagadott vagy felénk újraszámlázott fizetés miatt egy korábbi járatra nézve Ön nekünk pénzzel tartozik;
- ha láthatólag nincsen érvényes útiokmányok birtokában, ha olyan országba kísérel meg belépni, ahol átszállóként tartózkodik, vagy ahová nincsen érvényes útiokmánya, az útiokmányát a repülőút közben megsemmisíti vagy, amikor erre felkérik, annak a fedélzeti személyzetnek való, elismervénnyel nyugtázott átadását megtagadja;
- ha nem tudja igazolni, hogy azonos a beszállókártyán feltüntetett személlyel;
- ha nem követi figyelemmel a biztonságra vonatkozó utasításainkat;
- ha korábbi járatunkon dohányzott, vagy erre kísérletet tett.

4. POGGYÁSZ

A poggyászát pótdíj ellenében adhatja fel, illetve egy darab kézipoggyászt díjmentesen felvihet a repülőgép fedélzetére az előírt feltételek és korlátozások betartása mellett.
Feladott poggyász: Minden utas a vonatkozó feladott poggyász díj megfizetésével legfeljebb két csomagot adhat fel, és a kezdeti foglalás alkalmával megválaszthatja, hogy 15 vagy 20 kg súlykorlátozással kívánja-e feladni a csomago(ka)t. A foglalás ténye után legkésőbb 4 órával a járat menetrend szerinti indulása előtt a foglaláshoz az interneten további feladott poggyászt igényelhet. Bármely a személyes engedélyezett feladott poggyászsúlyt meghaladó túlsúly után Ön túlsúly díj megfizetésére köteles. Amikor nekünk átadja a feladásra szánt poggyászát, azt megőrzésre átvesszük és tételenként poggyász azonosító címkével látjuk el. A feladott poggyászon fel kell tüntetnie a nevét vagy egyéb személyi azonosítót. Lehetőség szerint, a feladott poggyászát ugyanazon a repülőgépen fuvarozzuk, mint Önt, kivéve, ha biztonsági vagy üzemeltetési okok miatt nem döntünk annak egy másik járaton való szállításáról. Ha a feladott poggyászát egy későbbi járaton fuvarozzuk, akkor azt kézbesítjük Önnek, kivéve, ha a vonatkozó jogszabály meg nem követeli a poggyász átvételénél az Ön jelenlétét. Amint a Felvett poggyásza az Ön célállomásánál az Ön rendelkezésére áll, azt át kell vennie. Amennyiben elfogadható időn belül Ön ezt nem teszi meg, mi poggyász megőrzési díjat vethetünk ki. Amennyiben a feladott poggyászáért az Ön rendelkezésére álló három (3) hónapon belül nem jelentkezik, attól az Ön felé minket terhelő bármilyen kötelezettség nélkül megválhatunk. A feladott poggyász felvételére kizárólag a poggyász azonosító címkével rendelkező személy jogosult.
Kézipoggyász: Utasonként (kivéve csecsemőket) egy kézipoggyász (maximum 10kg súlyú és 55 cm x 40 cm x 20 cm méretű), illetve egy darab maximum 35 x 20 x 20 cm méretű kisebb táska vihető fel az utastérbe. Az utastér méretbeli korlatozásaiból adódóan mindössze 90 kézipoggyászt (55 x 40 x 20 cm) tudunk az utastérben szállitani, minden fennmaradó kézipoggyászt a raktérben szállítunk díjmentesen. Bármilyen további/túlméretes kézipoggyász a repülőgép fedélzetére való felvitelét a beszállókapunál megtagadjuk, vagy, amennyiben erre lehetőség adódik, pótdíjért a repülőgép rakterében elhelyezzük. Az utasnak tilos az itt felsorolt tárgyakat a behatárolt biztonsági zónába illetve a repülőgép fedélzetére vinnie:
- Fegyverek és lőfegyverek
- Szúró- és vágófegyverek, éles tárgyak
- Tompa eszközök
- Robbanó- és gyúlékony anyagok
- Vegyi és toxikus anyagok
- Samsung Galaxy Note 7 mobiltelefon
- A folyadékok, aeroszolok és gélek a behatárolt biztonsági zónába illetve a repülőgép fedélzetére való bevitelét az EU mindenkori biztonsági előírásai szabályozzák.

5. MENETREND, JÁRATTÖRLÉS, KÉSÉS ÉS ÚTVONALVÁLTOZÁS

Menetrend: Az indulási időpontok változhatnak a visszaigazoláson megadott időpontokhoz képest. Amennyiben az időpont változik, elküldjük Önnek a foglalás során megadott e-mail címre vagy telefonszámra a változást.
Járattörlés és késés: amennyiben töröljük a járatot, vagy megszűntetjük az útvonalat, az Ön választása szerint, mi vagy: elszállítjuk Önt a legkorábban erre adódó alkalommal egy másik általunk üzemeltetett menetrend szerinti járattal, amelyen ugyanazon kiinduló és érkező pontok között az Ön számára van hely, vagy, vagylagosan és kivételesen, és az Önnel hozott külön megállapodás értelmében és bármilyen további kötelezettség nélkül, elintézzük Önnek, hogy egy vagy több általunk üzemeltetett menetrend szerinti járattal utazzon bármilyen további díj felszámolása nélkül egy másik általunk kiszolgált repülőtéren keresztül az Ön célállomására; vagy egy általunk kiszolgált másik repülőtérről az Ön célállomására; vagy az Ön kiinduló repülőteréről egy másik általunk kiszolgált az Ön célállomásával megegyező országban lévő repülőtérre; vagy egy másik általunk kiszolgált repülőtérről egy másik az Ön célállomásával megegyező országban lévő repülőtérre; vagy egy későbbi, Önnek megfelelő időpontban a rendelkezésre álló helyek függvényében ugyanazon az útvonalon elszállítjuk Önt az Ön eredeti célállomására; vagy visszatérítjük a viteldíjat.
Útvonalváltozás: Amennyiben, a mi hibánkon kívül nem tudjuk Önt eljuttatni az Ön célállomásának megfelelő repülőtérre, és az útvonalban változás áll be úgy, hogy a járat egy másik repülőtéren száll le, kivéve, ha a repülőgép nem folytatja útját az eredeti célállomás felé, akkor a légi fuvarozás végét a másik repülőtérre való megérkezés jelenti. Azonban kijelölünk egy alternatív szállítási módot, vagy intézkedünk arról, hogy a mi általunk üzemeltetett vagy az általunk meghatározott szállítási módon Önt az Ön eredeti célállomásához bármilyen további költség nélkül eljuttassuk.
Visszatérítés: Az általunk üzemeltetett járatokra kifizetett díjazás (beleértve az általunk nyújtott választható szolgáltatásokért fizetett teljes összeget is) nem téríthető vissza. Amennyiben töröljük a járatot, vagy a járatot nem a menetrend szerint ésszerűen üzemeltetjük, vagy megszüntetjük az útvonalat, Önnek visszatérítést fizetünk az Ön „Visszaigazolás/Útvonalterv” okmányán feltüntetett minden egyes olyan szakaszra vonatkozóan, amely ilyen okból nem került felhasználásra. A visszafizetett összeg egyenlő a kifizetett viteldíjjal és ennek járulékos adóival, illetékeivel és egyéb díjakkal.

6. ÚTIOKMÁNYOK

Az utazás előtt Ön köteles az összes kilépő, belépő, egészségügyi és az érintett országok jogszabályai, szabályozása, rendelkezései, igényei vagy egyéb követelmények által előírt okmányokat bemutatni, és az azokról való másolat készítéséhez és annak megőrzéséhez nekünk engedélyt adni. Amennyiben ezeknek és az ilyen a követelményeknek a Szabályzatunkban leírtak szerint nem tesz eleget, vagy ha az okmányai láthatólag nincsenek rendben, fenntartjuk a jogot, hogy Öntől a fuvarozást megtagadjuk.

7. PANASZTÉTEL

Ha a poggyász azonosító címkével rendelkező személy a kézbesítés idején panasz tétele nélkül veszi át a feladott poggyászt, ez elegendő bizonyíték arra, hogy a feladott poggyászt jó állapotban és a fuvarozási szerződés szerint szállítottuk. Ha a kárt szenvedett feladott poggyászára nézve panaszt kíván tenni vagy eljárást kíván indítani, azt a lehető leghamarabb és írásban kell megtennie. Kárt szenvedett feladott poggyász esetén legfeljebb hét napon belül, míg késedelmet szenvedő feladott poggyász esetén legfeljebb huszonegy napon belül kell írásban panaszt tennie, mindkét esetben attól a naptól számítva, amikor a poggyászt átvette.

8. GYERMEKEK, CSECSEMŐK, FIATAL SZEMÉLYEK

A Ryanair nem vállalja 16 év alatti fiatalkorúak egyedüli, kísérő nélküli utaztatását. A 16 év alatti gyermekeket felnőtt utasnak kell kísérnie. Biztonsági okokból a csecsemőknek (8 napos kortól 23 hónapos korig) egy felnőtt ölében kell utazniuk egy külön biztonsági övvel, amit a személyzet biztosít. Az a felnőtt, aki a csecsemővel utazik, vihet magával egy kiegészítő bébitáskát maximum 5 kilogrammig, a saját kézipoggyászán felül. A csecsemő viteldíj 20 EUR vagy ennek megfelelő helyi valuta csecsemőnként és útszakaszonként (egy felnőtt csak egy csecsemővel utazhat).

9. JÁRAT DÁTUMA, NÉV ÉS ÚTVONAL MEGVÁLTOZTATÁSA

Járat dátuma: A repülés dátuma és időpontja (az igénybe vehető ülőhelyektől függően) megváltoztatható. Az ilyen változtatásokra a járat menetrend szerinti indulása előtt legfeljebb 4 órával van lehetőség. Járatváltoztatási díjaink utasonként és járatonként fizetendőek, az áraink szezonálisak. Ezeken a járatváltoztatási díjakon felül, meg kell fizetni az eredetileg megfizetett viteldíj és a változtatáskor rendelkezésre álló legalacsonyabb viteldíj közötti különbséget. Felhívjuk kedves figyelmét, hogy amennyiben az újonnan foglalt járat viteldíja alacsonyabb, a különbséget nem térítjük vissza.
Járat útvonal megváltoztatása: A járat útvonala (az igénybe vehető ülőhelyektől függően) megváltoztatható. Az ilyen változtatásokra a járat menetrend szerinti indulása előtt legfeljebb 4 órával van lehetőség. Amint a kifelé induló járatot igénybe vette az utas, a visszafelé induló járatra történt foglalás megváltoztatására nincs lehetőség. Járat útvonal változtatási díjaink utasonként és járatonként fizetendőek, az áraink szezonálisak. Ezeken a járatváltoztatási díjakon felül, meg kell fizetni az eredetileg megfizetett viteldíj és a változtatáskor rendelkezésre álló legalacsonyabb viteldíj közötti különbséget. Felhívjuk kedves figyelmét, hogy amennyiben az újonnan foglalt járat viteldíja alacsonyabb, a különbséget nem térítjük vissza.
Névváltoztatás: Névváltoztatási díjaink utasonként és járatonként fizetendőek. Névváltoztatásra a járat menetrend szerinti indulása előtt legfeljebb 2 órával van lehetőség. A névváltoztatásra nincs lehetőség amennyiben a foglaláson szereplő bármelyik útszakasz már felhasználásra került.

10. ELSŐBBSÉGI BESZÁLLÁS

Elsőbbségi beszállást adhatnak hozzá foglalásukhoz 5 €/£ /fő/járat- áron azon utasaink, akik Általános ülőhellyel rendelkeznek. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amikor Elsőbbségi Beszállást vásárol, az a foglalásban szereplő összes utashoz hozzá lesz adva. Az Elsőbbségi Beszállás utólag is megvásárolható €/£2.99 személyenkénti és utankénti áron akkor, ha Normál Ülőhely került megvásárlásra, vagy ha az ülőhelyek szabadon lettek kijelölve.

11. ÜLŐHELY FOGLALÁS 

Az utasoknak lehetőségük van online kiválasztani és megvásárolni helyjegyüket az előnyben részesített helyekre maximum 2 órával az utazás megkezdése előtti időpontig, minden egyes járatra vonatkozóan. Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a repülőjáratokon fix ülőhely foglalása nélkül a légitársaság nem garantálja az egymás melletti ülőhelyeket.


Három típusú helyjegyvásárlásra van lehetőség:
Első sorban lévő ülőhelyek 15.00 EUR-tól: 1 & 2 D,E,F (vészkijárati sorok). A első
sorban lévő ülőhelyek díjmentesen tartalmazzák az Elsőbbségi Beszállást.
Prémium Ülőhelyek 13 EUR-tól: A,B,C & 5 sorok (nagyobb lábterű
sorok). A Prémium Ülőhelyek díjmentesen tartalmazzák az Elsőbbségi Beszállást.
Normál Ülőhelyek 8 EUR-tól: Minden más ülések (6-15. és 18-33. sorok). A Normál Ülőhelyek kiegészíthetők Elsőbbségi Beszállással 2.99 EUR személyenkénti és utankénti plusz díjért.
Online utasfelvétel lebonyolítása:
30 nappal az indulást megelőzően és maximum 2 órával az indulás előtti időpontig tudja kiválasztani az előnyben részesített ülőhelyét. Amennyiben nem kívánja kiválasztani és kifizetni a saját ülőhelyét, akkor 4 nappal az indulást megelőzően, maximum 2 órával az indulás előtt tudja az online utasfelvételt megtenni és így véletlenszerűen lesz az ülőhelye kiválasztva, de díjmentesen. A díjmentesen kiosztott székek elérhetőek lesznek 4 nappal a járat indulása előtt, egészen 2 órával járat indulásig azon járatokon, amelyek november 1-től indulnak.
Ülőhely Korlátozások:
Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor átminősítsük az ülőhelyeket üzemeltetési vagy biztonsági okokból. Biztonsági okokból annak érdekében, hogy vészkijárati sorokban (1, 16 és 17 sorok) ülhessen, az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:
• 16 évesnél idősebbnek kell lennie
• Vész esetén segítséget kell nyújtania
• Nem utazhat csecsemővel
• Nem lehet olyan méretű, hogy biztonsági öv-toldalékot kelljen használnia
• Nem foglalhatott extra ülőhelyet (extra kényelem vagy fedélzetre felvitt egyéb tétel miatt)
• Nem igényelt semmilyen repülőtéri különleges segítséget
Biztonsági okokból maximum két csecsemő szállítható minden sorban (egy-egy a folyosói ülőhelyeken).

12. FOGYATÉKKAL ÉLŐ, ILLETVE CSÖKKENT MOZGÁSKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK SZÁLLÍTÁSA

Különleges repülőtéri segítség foglalása:
Különleges repülőtéri segítséget igénylő utasaink 48 órával a járat indulása előtt lefoglalhatják ezeket a szolgáltatásokat a Ryanair weboldalán. Az előre lefoglalt repülőtéri segítséget igénylő utasainknak a repülőgép indulása előtt 30 perccel a beszállókapuhoz kell érkeznie.
Utazáshoz kísérő utast igénylő utasok:
Amennyiben egyértelmű, hogy a csökkent mozgásképességű utas nem önellátó és biztonsági okokból veszélyt jelenthet, az utazáskor őt egy fizikailag egészséges, felnőtt (16. életévét betöltött) személynek kell kísérnie. Egy fizikailag egészséges kísérő felnőtt csak egy csökkent mozgásképességű utast segíthet és az aktuális felnőtt jegyárat kell kifizetnie.
Ahhoz, hogy a repülőtér az előre lefoglalt szolgáltatást biztosítani tudja, az utasoknak legalább 1 óra 40 perccel a repülőgép indulása előtt meg kell jelenniük a különleges segítségszolgáltatás pultjánál.

13. TERHESSÉG

A komplikációmentes terhesség 28. hetének elérése után a terhes anyák számára kötelező az „utazásra való alkalmasságukat” igazoló a szülész/orvos által kiállított orvosi igazolás bemutatása. A levél legfeljebb 2 héttel az utazás előtti keltezésű lehet, és felmutatása vagy a csomagfelvételnél vagy a beszállókapunál kötelező. A Ryanair fenntartja az utazás megtagadásának jogát, amennyiben a 28. hetet betöltött terhes anya nem tartja be az „utazásra való alkalmasságot” igazoló a szülész/orvos által kiállított orvosi igazolásnak a csomagfelvételnél vagy a beszállókapunál való bemutatására vonatkozó előírásokat. A komplikációmentes egy gyermekes terhesség esetén az utas fuvarozása a terhesség 36. hetének leteltével nem engedélyezett. A komplikációmentes iker, hármas iker stb. terhesség esetén az utas fuvarozása a terhesség 32. hetének leteltével nem engedélyezett.


A RYANAIR fuvarozási feltételeit és általános információit áttanulmányoztam, és tudomásul vettem.
Iratkozzon fel hírlevelünkre!